БЮДЖЕТ 2014

отчет за изпълнение на бюджет 2014 - първо тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2014 г. - второ тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2014 - трето тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2014 - четвърто тримесечие

БЮДЖЕТ 2015

отчет за изпълнение на бюджет 2015 г. - първо тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2015 - второ тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2015 - трето тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2015 - четвърто тримесечие

БЮДЖЕТ 2016

отчет за изпълнение на бюджет 2016 - първо тримесечие

отчет за изпалнение на бюджет 2016 - второ тримесичие

отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. - трето тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. - четвърто тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2017 - първо тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. - второ тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2017 - трето тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. - четвърто тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2018 - първо тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2018 - второ тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2018 - трето тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2018 - четвърто тримесечие

отчет за изпълнение на бюджет 2018 година

отчет за изпълнение на бюджет 2019 - първо тримесечие