НВО 4. КЛАС

Български език и литература                              09.05.2019 г.

Математика                                                          10.05.2019 г.

Човекът и обществото                                         14.05.2019 г.

Човекът и природата                                           16.05.2019 г.

 

НВО 7. КЛАС

Български език и литература              17.06.2019 г.    

Математика                                          19.06.2019 г.

Чужд език (по желание на ученика)   21.06.2019 г.