НВО 4. КЛАС

Български език и литература                              10.05.2018 г.

Математика                                                           14.05.2018 г.

Човекът и обществото                                          16.05.2018 г.

Човекът и природата                                             17.05.2018 г.

 

НВО 7. КЛАС

Български език и литература         21.05.2018 г.    

Математика                                     23.05.2018 г.